GOELAN


goéland mouette Brest vol bnw n&b finistère bretagne

 

Ar gouelan a spluj 

Ha nitra ’ harzo outañ 

Al loen disuj

 

Le goéland plonge

Et rien ne l'empêchera

Bête forcenée


>>> HAIKU